Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Medzinárodná konferencia NETWORX – inšpirujúca vidiecka Európa (BRUSEL, apríl/2019)

V dňoch 10 – 12. apríla 2019 sa regionálny koordinátor NSRV pre Nitriansky kraj zúčastnil medzinárodnej konferencie Európskej siete pre rozvoj vidieka pri príležitosti 10. výročia vzniku tejto významnej inštitúcie. Hlavným cieľom podujatia bolo sieťovanie a výmena skúseností medzi účastníkmi, ktorí pracujú v oblasti rozvoja vidieka. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov. Jednotlivé organizácie a členské či kandidátske štáty sa taktiež prezentovali na tzv. trhovisku, kde prebiehalo množstvo neformálnych rozhovorov z oblasti rozvoja vidieka.Bližšie informácie o priebehu konferencie nájdete v Správe z realizácie aktivity.