Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie. Jedná sa o činnosti:

Adresa na dané dokumenty: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie V prípade záujmu o spracovanie daných dokumentov nás neváhajte kontaktovať.