Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (30. 03. 2017, Brusel)

Dňa 30. 03. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka. Cieľom informačného seminára „RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW“ /Podnikanie na vidieku – budúcnosť je teraz/, bolo hľadanie odpovedí na otázku revitalizácie vidieckych oblastí za pomoci podnikateľských inovácií.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity