Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Exkurzia do Českej republiky

V dňoch 02. – 04. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Českej republiky. Exkurzia bola zameraná na témy PRV, LEADER/CLLD a hlavne projekty spolupráce. Úlohou bolo získať nové poznatky, skúsenosti a nájsť si partnerov pre realizáciu projektov spolupráce. Nosnými témami odbornej exkurzie bola problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 4 MAS v Zlínskom  a Olomouckom kraji – MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS/VSP, obecných  a regionálnych samospráv a podnikateľov z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.