Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Metodika spracovania PRO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej webovej stránke novú metodiku tvorby metodiky spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu rozvoja obcí. Uvedený dokument je možné stiahnuť na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163665