Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Seminár: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý je zameraný na PRV SR 2014-2020, iROP a verejné obstarávanie. Seminár sa uskutoční dňa 25.11.2016 v priestoroch Penziónu Bažantnica (Starý Tekov). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.