Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 20. septembra 2022 (v utorok) aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola výmena skúseností k problematike LEADER a CLLD a získanie aktuálnych informácií o implementácii stratégií miestneho rozvoja i o Programe rozvoja vidieka 2014 – 2022 v českých podmienkach. Bola určená najmä subjektom pracujúcim na princípe LEADER/CLLD. Viac informácií sa dočítate v správe z realizácie aktivity.