Prounion

Efektívnym projektovým manažmentom Vám šetríme Váš čas a peniaze!

Poradenstvo v celom projektovom cykle:

  • identifikácia projektu
  • návrh projektu a spôsobu financovania
  • spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • príprava finančných schém
  • asistencia pri komunikácii s platobným orgánom
  • implementácia
  • príprava žiadostí o platbu
  • monitoring a hodnotenie
Poradenstvo