Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Odborná exkurzia_Poľsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj organizuje odbornú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska sa uskutoční v dňoch 24. – 26. októbra 2016. Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Všetky uvedené územia MAS sa nachádzajú v blízkosti mesta Krakov (Poľsko). Začiatok exkurzie je z Hlavnej autobusovej stanici v Nitre. Viac informácií nájdete v pozvánke.