Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

FAQ k Výzve č.20/PRV/2016

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Odpovede na otázky nájdete na webovom sídle Centrálnej jednotky NSRV SR na tomto webovom odkaze: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1217