Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Pozvánka: Stretnutie so zahraničnými partnermi

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na stretnutie s partnermi z Českej republiky

Jedná sa o dvojdňový program, pričom aktivita sa uskutoční v dňoch 17. – 18.10.2016. jedná sa o stretnutie so zahraničnými partnermi z územia MAS Českej republiky. Program je zameraný na výmenu skúseností s prístupom LEADER, možnosti cezhraničnej spolupráce a prezentácia príkladov dobrej praxe.

Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke s programom.