Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

DanuBioValNet

Názov projektu: Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Region
Kód projektu: DTP-1-095-1.1
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019
Lead partner: BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemecko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet

Partneri projektu

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriava na podporu eko-inovácií v tzv. bio-based priemysle prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok a využitia klastrov, potenciálu a rôznorodosti Dunajského regiónu.

Aktivity projektu:
WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Mapovanie hodnotového reťazca
WP4 – Stratégie a politiky
WP5 – Vývoj nástrojov
WP6 – Pilotné akcie a hodnotenie

Newsletter 06 Newsletter 07

Newsletter 05 Newsletter 04 Newsletter 03 Newsletter 02 Newsletter 01

Video zo stretnutia v Prahe Press release


Výstupy projektu:

Country Reports

Cluster Mapping Reports

Synthesis Value Chain Mapping Reports

Top Bio-based products in Danube Region

Cluster Tool Box

Joint Bio-Based Industry Cluster Policy Strategy


AKTUALITY:

Final Conference of DanuBioValNet project (28.-29.5.2019, Praha)

Danube Phytopharma Forum (9.-10.05.2019, Sofia)

Eco Construction – Building with wood, recycling and reuse (13.-14.03.2019, Linz)

Biopackaging – Let’s create future together“ (06.03.2019, Viedeň)

BioBased Cluster Excellence Initiative REPORT

3rd Training on the Development of New Cluster Services (04.-05.06.2018, Opatja)

Bio-based Packaging Roadmapping Workshop (24.-25.05.2018, Ľubľana)

2nd Training on the Development of New Cluster Services (17.-18.05.2018, Cluj)

Hemp Roadmapping Workshop (26.04.2018, Praha)

Phytopharma Roadmapping Workshop (17.04.2018, Belehrad)

1st Training on the Development of New Cluster Services (19.03.2018, Sofia)

Dva slovenské klastre ocenené certifikátom Bronze Label

Meet & Match Event – Phytopharma Day (05.12.2017, Stuttgart)


Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)