Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala seminár k problematike LEADER a CLLD - strednodobé hodnotenie. Jeho hlavným cieľom bol prenos aktuálnych informácií k strednodobému hodnoteniu implementácie stratégií CLLD a informačná pomoc pre zástupcov MAS v ich snahe o čo najlepšiu implementáciu stratégie CLLD. Seminár bol určený predovšetkým zástupcom MAS v rámci Nitrianskeho kraja, zúčastnilo sa ho 23 zástupcov a dvaja organizátori. Seminár sa uskutočnil v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19. Lektori zo strany RO, PPA a NSRV SR boli k dispozícii on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.