Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v stredu 28. 10. 2020 vzdelávací workshop s cieľom poskytnúť informácie k problematike hodnotenia a evaluácie stratégií CLLD. Aktivita bola, ako už z uvedeného vyplývalo, určená najmú zástupcom miestnych akčných skupín v rámci Nitrianskeho kraja. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, workshop prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na workshop, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov z 11 nitrianskych MAS. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.