Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v štvrtok 10. 12. 2020 informačný seminár s cieľom poskytnúť aktuálne informácie v oblasti vyhlásenej výzve pre poľnohospodárov č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba. Druhá časť informačného seminára bola venovaná téme aplikácie informačných systémov v poľnohospodárskom podniku, t.j. využitie rôznych softvérových riešení v oblastiach majetko právnych, agronomických resp. ekonomických. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, seminár prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na seminár, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov - zástupcov SHR a poľnohospodárskych subjektov. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.