Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

TV relácia - Poslanie Národnej siete rozvoja vidieka SR

V súlade s ročným pracovným programom pripravila RA NSRV SR pre Nitriansky kraj výrobu TV relácie "Poslanie Národnej siete rozvoja vidieka SR" o podpore z PRV SR 2014 – 2020 v území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci štyroch epizód danej relácie je predstavená RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a zároveň výber zo zrealizovaných projektov z podpory Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (opatrenia pre súkromný sektor, verejný sektor a neziskový sektor). Súčasťou každej epizódy je priestor venovaný regionálnym producentom (držiteľom regionálnych značiek kvality).

1. epizóda : https://tvnitricka.sk/projekt-nsvr-1-cast/

2. epizóda : https://tvnitricka.sk/projetk-nsrv-2-cast/

3. epizóda : https://tvnitricka.sk/projekt-3-cast/

4. epizóda : https://tvnitricka.sk/projekt-4-cast/