Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Gazdovský trh v obci Bátovce

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj bola s obcou Bátovce spoluorganizátorom lokálneho trhu, ktorý sa konal 12. 12. 2020 (v sobotu) v areáli Gazdovského dvora v obci Bátovce. Toto podujatie bolo zamerané na prezentáciu a podporu predaja najmä produktov potravinového charakteru (napr. ovocie, zelenina, včelárske produkty, bylinky, čaje v biokvalite a iné) a v menšej miere i na spotrebný tovar, ktorý úzko súvisí so skladovaním potravín a manipuláciou s nimi napr. výstupy rezbárskeho resp. hrnčiarskeho remesla. Viac o podujatí si môžete prečítať v Správe z realizácie aktivity.