Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala 16. decembra 2020 (v stredu) už šiestu informačno-vzdelávaciu aktivitu v tomto kalendárnom roku. Išlo o informačný seminár venovaný moderným smart technológiám a ich možnému využitiu v rozvoji obcí a regiónov. Seminár opäť prebiehal on-line cez aplikáciu ZOOM, do ktorej sa na základe prístupových informácií prihlásili zaregistrovaní účastníci najmä z radov miestnych akčných skupín. Seminár otvoril regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka, privítal všetkých účastníkov a zároveň  informoval o aktuálnej činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR aj o bodoch programu seminára. Následne plynule prešiel k prvej téme a odprezentoval informácie o politike „smart villages“ v širšom európskom zábere a tiež v kontexte PRV SR 2014 – 2020. V rámci témy o moderných technológiách pre vidiek sa účastníci seminára dozvedeli veľa o aplikáciách zameraných na informovanie obyvateľov obcou, taktiež i o vzťahu odpadového hospodárstva a moderných technológií. Viac o podujatí sa dozviete v Správe z realizácie aktivity.