Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v stredu 13. 01. 2021 participatívny workshop s cieľom poskytnúť informácie k problematike dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, ktorú koncipuje Európska komisia za účasti Európskej siete pre rozvoj vidieka a práca v skupinách, ktorá zabezpečí participáciu širokého spektra účastníkov na predmetnej vízii. Počas workshopu boli prezentované aj plány NSRV SR pre rok 2021 a plánované výzvy PRV SR 2014 - 2020 na nasledujúce obdobie. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, workshop prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na workshop, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov z nitrianskeho kraja (8 MAS). Viac o podujatí si môžete prečítať v Správe z realizácie aktivity.