Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER II.

Dňa 24. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line. Aktivitu organizoval RO pre PRV SR 2014 – 2020 a v rámci programu boli prediskutované úlohy stanovené na predchádzajúcom stretnutí, zároveň boli riešené ďalšie otázky súvisiace s prípravou podmienok implementácie LEADER v programovom období 2023 – 2027 v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Následne boli stanovené pracovné úlohy, ktoré budú predmetom nasledovného pracovného zasadnutia LEADER na národnej úrovni. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.