Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER

Dňa 12. apríla 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dočítate v Správe z realizácie aktivity.