Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Školenie k Usmerneniu č. 6 RO pre PRV SR 2014 - 2020

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 01. 04. 2021 zúčastnil on-line školenia k Usmerneniu č. 6 RO pre PRV SR 2014 - 2020, ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Problematika bola zameraná na informácie k presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 2014 – 2020, k vyhlasovaniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP a ku kritériám pre výber projektov v spojitosti s implementáciou CLLD. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.