Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER III

Dňa 19. 04. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

V rámci programu boli konzultované témy týkajúce sa implementácie LEADER v programovom období 2023 - 2027. Diskutovalo sa najmä o opatreniach pre obce, lesníkov, poľnohospodárov a o informáciách k výberovým kritériám pre MAS, ktoré vzišli z ďalšej modifikácie už existujúcich námetov pre programové obdobie 2023 – 2027. Konštruktívny dialóg priniesol ďalšie pracovné úlohy pre RA NSRV SR. Viac informácií v priloženej Správe z realizácie aktivity.