Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER V.

Dňa 01. 06. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

V rámci programu sa zástupcovia organizátora a jednotliví prihlásení účastníci aktivity venovali pripomienkam zo IV. pracovného stretnutia PS LEADER a následne sa viedla diskusia najmä o optimálnych podmienkach nastavenia jednotlivých podopatrení LEADER a taktiež k téme postupu hodnotenia stratégií miestneho rozvoja. Úlohou regionálneho koordinátora je získané informácie a sumár V. zasadnutia pracovnej skupiny LEADER poskytnúť členom TPS na regionálnej úrovni (na stretnutiach TPS) v rámci Nitrianskeho kraja, ktoré pravidelne organizuje. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.