Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 04. 08. 2021 zúčastnil on-line školenia "Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2", ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Cieľom aktivity bolo poskytnúť informácie o aktualizácii Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Aktivita bola určená pre zástupcov MAS a aktérov v oblasti LEADER. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.