Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER

Dňa 12. augusta 2021 (štvrtok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho a Trnavského kraja, ktorého hlavnou témou bol NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER a jej pripomienkovanie. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.