Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala seminár k problematike „Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke“. Seminár bol určený predovšetkým beneficientom projektov PRV SR 2014 - 2020 z Nitrianskeho kraja, ale zúčastnili sa ho aj zástupcovia z iných krajov. Seminár sa uskutočnil v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19.

Viac informácií v priloženej Správe z realizácie aktivity.