Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo poskytnúť dôležité informácie k aktuálnym výzvam č. 51/PRV/2021 (podopatrenie 4.2) a č. 52/PRV/2022 (podopatrenie 4.1).

Informačný seminár sa v posledný marcový deň (31. 03. 2022) uskutočnil on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM a bol určený potenciálnym záujemcom o realizáciu projektu z podopatrenia 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 – 2022. Účastníci boli z radov poľnohospodárov, potravinárov, zástupcov MAS, poradenských agentúr a ďalších aktérov z oblasti rozvoja vidieka.

Viac informácií v priloženej správe z realizácie aktivity.