Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Na základe požiadavky RO pre PRV zorganizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj dvojdňové školenie obsahovo zamerané na nový prístup v kontexte implementácie podopatrenia 19.2. Išlo o spoločnú aktivitu RA NR a ďalších dvoch regionálnych antén, konkrétne RA NSRV SR pre Bratislavský a Trnavský kraj a cieľovou skupinou boli predovšetkým zástupcovia MAS z uvedených krajov.

Informačno-vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. mája 2022 v konferenčných priestoroch hotela MIKADO v Nitre a jeho cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie v rámci implementácie podopatrenia 19.2 PRV SR 2014 – 2022.

Viac informácií sa dozviete s priloženej správy z realizácie aktivity.