Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

DEŇ OBCE CHOČA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spoluorganizovala s obcou Choča spoločenské podujatie realizované pri príležitosti 850. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Určené bolo širokej verejnosti, predovšetkým obyvateľom obce, čestným hosťom, rodákom aj návštevníkom z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Cieľom aktivity bola prezentácia ľudových tradícií, regionálnych produktov i propagácia NSRV SR a poradenstvo k PRV SR 2014 – 2022 prostredníctvom nitrianskej antény. Viac informácií je dostupných v správe z realizácie aktivity.