Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 14. septembra 2022 (v stredu) informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo poskytnúť všetky podstatné informácie k aktuálnym výzvam č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022. Viac informácií je uvedených v priloženej správe z realizácie aktivity.