Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala jednodňovú vzdelávaciu aktivitu s cieľom vysvetliť žiadateľom obsah výzvy č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4. Určená bola predovšetkým pre zástupcov miestnych akčných skupín (MAS) v Nitrianskom kraji. Školenie sa uskutočnilo 6. septembra 2022 v reprezentačných priestoroch reštaurácie Pstruhový raj podľa programu uvedenom v Pozvánke na aktivitu. Viac informácií je uvedených v správe z realizácie aktivity.