Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – CHORVÁTSKO

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj a s RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj odbornú exkurziu do Chorvátska, ktorej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe v území MAS LIKA so zameraním na rozvoj vidieka, LEADER, projekty spolupráce a vidiecky cestovný ruch.

Za RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa odbornej exkurzie zúčastnil jeden zástupca Ing. Tomáš Kozolka a 15 predstaviteľov z MAS, poľnohospodárskych subjektov, obecnej samosprávy a občianskych združení z územia Nitrianskeho kraja. Viac informácií sa dozviete s priloženej správy z realizácie aktivity.