Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku

Dňa 13. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre konalo odborné podujatie s názvom: „Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku“, ktoré organizačne zabezpečila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a SPU v Nitre.

Cieľom podujatia bolo rozprúdiť diskusiu o plánovaní verejných priestranstiev na vidieku v slovenských podmienkach v kontexte opatrenia 7 z PRV SR 2014 – 2022 medzi odbornou a laickou verejnosťou a bolo určené najmä aktérom rozvoja vidieka, zástupcom samosprávy, akademickej obce a predstaviteľom architektonických kancelárií. Viac informácií v správe z realizácie aktivity.