Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Hody v obci Volkovce

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa podujala spolu s obcou Volkovce zorganizovať kultúrno-spoločenskú aktivitu s názvom „Hody v obci Volkovce“, ktorá sa konala 23. júla 2022 v areáli futbalového ihriska vo Volkovciach. Cieľom aktivity bolo podporiť vidiecke podujatie, prezentáciu ľudového života a regionálnych produktov a bola určená širokej verejnosti a záujemcom o rozvoj vidieka. Viac informácií v správe z realizácie aktivity.