Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 29.09.2016 informačný seminár na tému Európske inovačné partnerstvo (EIP) v podmienkach Slovenskej republiky. Jedná sa o vysoko aktuálne tému, pričom cieľom aktivity bolo sprostredkovať účastníkom poslanie EIP, ako nového prístupu k výskumu a inováciám v EÚ. Vzhľadom na tému, aktivita sa uskutočnila vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.


O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity