Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

V termíne 19.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom Problematika farmárčenia na Slovensku. Už samotný názov napovedá, že nosnou témou aktivity bolo „farmárčenie v malom“.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity