Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 17. – 18.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky. Jednalo sa o dvojdňovú aktivitu, ktorá mala za cieľ spojiť záujmové skupiny z dvoch štátov.


O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.