Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Exkurzia do Poľska

V dňoch 24. – 26.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Poľska. Exkurzia bola zameraná na témy PRV. Úlohou bolo získať nové poznatky a skúsenosti. Nosnými témami odbornej exkurzie je problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 3 MAS v blízkosti mesta Krakow – MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS, obecných samospráv a podnikateľov. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.