Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Dňa 25.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.