Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Dňa 23. 03. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov miest, obcí a MAS z okresov Nitra, Levice, Šaľa a Zlaté Moravce.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity