Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Dňa 03. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017“, ktorého cieľom bolo poskytnúť praktické informácie pre žiadateľov o priame platby. Kedže prezentované témy boli obsahovo i odborne náročné, rozvinula sa rozsiahla diskusia. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k lepšej príprave žiadostí prostredníctvom nového systému GSAA.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity