Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

REGION TOUR EXPO 2017

V termíne 12. – 13. 05. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Tomáš Kozolka, zúčastnil 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2017. Aktivita prebiehala súbežne s dvomi ďalšími podujatiami: s výstavou Torty & svet pečenia a s prezentáciou ľudových umeleckých remesiel. Výstava ponúkla príležitosť na prezentáciu regiónov, subjektov a ich možností na aktívne využitie voľného času i dovolenky. V spoločnom stánku RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa prezentovali a propagovali aj dve miestne akčné skupiny OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity