Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č, 21/PRV/2017) (27. – 28. 07. 2017, Banská Bystrica)

Dňa 27. – 28. 07. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Národná sieť rozvoj vidieka SR (centrálna jednotka) v  spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom podujatia, bolo posilniť kapacity subjektov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v oblasti LEADER/CLLD.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity.