Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Nitrianskym samosprávnym krajom na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa  konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce dňa 25. 09. 2017. Cieľom samotnej konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory MAS z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK. Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín. 

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.