Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 10. – 11. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „ČESKO – SLOVENSKÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV“. Išlo o dvojdňovú aktivitu zameranú na vytvorenie priestoru na sieťovanie a výmenu skúseností medzi domácimi zástupcami a účastníkmi zo susednej Českej republiky. Svoju účasť vopred potvrdili zástupcovia MAS Buchlov a OZ Radošinka, ktorí na predmetnej aktivite podpísali Memorandum o spolupráci na najbližšie roky. Aj toto je úspešný príklad opodstatnenosti realizácie aktivít NSRV SR priamo v teréne.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity