Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dňa 10. 12. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „Novianska adventná remeselná nedeľa“. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo šikovným a zručným remeselníkom, ľudovým umelcom venujúcim sa tradičným ľudovým remeslám i producentom tradičných vianočných pochúťok a špecialít z regiónu poskytnúť možnosť prezentácie. Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej aktivity poskytoval informácie o NSRV SR a poradenstvo k PRV SR 2014 – 2020 v prezentačnom stánku.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.