Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

10. stretnutie národných vidieckych sietí (Neuhardenberg, Brandenbursko, Nemecko)

V dňoch 19. – 21. 03. 2018 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil 10. stretnutia národných vidieckych sietí s podtitulom „Rozvoj vidieka – budovanie budúcnosti“ (Rural development – building the future). Cieľom tohto podujatia, ktoré zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka v spolupráci s nemeckou vidieckou sieťou, bolo poskytnúť inšpirácie prostredníctvom ukážky príkladov úspešných rozvojových projektov orientovaných na inovácie.O priebehu podujatia bližšie informujeme v správe z realizácie aktivity.