Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

REGION TOUR EXPO 2018

Zástupcovia Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018, ktorá prebiehala v dňoch 11. – 12. mája 2018 na trenčianskom výstavisku Expo Center. Stánok nitrianskej antény sa nachádzal v pavilóne 6 a bol súčasťou expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorú tvorili výstavné priestory RA NSRV SR pre Trnavský kraj, Agentúry pre rozvoj vidieka a siedmich Miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja.Výstava ponúkla možnosť propagácie regiónom, subjektom a organizáciám cestovného ruchu zo Slovenska i zo zahraničia.Bližšie informácie prináša Správa z realizácie aktivity.;