Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

LEADERFEST 2018

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil podujatia LEADERFEST 2018 s podtitulom „Úspěch českého venkova“, ktoré bolo zamerané na prezentovanie inšpiratívnych LEADER/CLLD projektov. Súčasťou odborného programu boli i exkurzie s prehliadkou zaujímavých miest, ktoré podporujú rozvoj agroturizmu v tejto oblasti.Festival poskytol priestor na výmenu skúseností medzi aktérmi vidieka i možnosti spolupráce.Viac informácií je uvedených v správe z aktivity.